Βοηθητικοί Χώροι – Καταφύγιο Κορομηλιά

Βοηθητικοί Χώροι - Καταφύγιο Κορομηλιά

On the ground floor there is a toilette (accessible   to people with moving impairments) and a shoe case where you can find slippers and store your boots, as you cannot enter neither the restaurant nor the guesthouse wearing shoes.

Βοηθητικοί Χώροι - Καταφύγιο Κορομηλιά

All facilities are available exclusively to the guests of the refuge. Passers-by who wish to use the facilities are charged a daily-fee, 2 euros, according to the regulations of the National Hikers Federation.

 

Φώτο Gallery